Nagłośnienie

Oferujemy bardzo różnorodną i dostosowana do potrzeb i wymagań klienta ofertę z gwarancją profesjonalnego wyposażenia i obsługi.
Nasza filozofia to dostarczyć najwyższej, jakości dźwięk indywidualnie dostosowany do każdej przestrzeni – od najmniejszych wydarzeń po eventy i spektakle na duża skale.

Oświetlenie

Oferujemy nowoczesne urządzenia inteligentne w technologii CMYK, różnorodne urządzenia LED oraz konwencjonalne oświetlenie żarowe. Dzięki temu nasze oświetlanie gwarantuje wiele barw o różnym natężeniu, włączając zsynchronizowaną automatyczną zmianę co pozwala stworzyć niezapomniany koloryt każdego wydarzenia czy spektaklu.

Multimedia

Oferujemy no­wo­cze­sne pro­jek­to­ry o mo­cy od 3,500 ANSI do 10,600 ANSI i większej. Pozwala to na szeroki wachlarz rozwiązań scenograficznych w tym wy­świe­tlanie fil­mów, zdję­ć, pre­zen­ta­cji i innych obrazów w naj­wyż­szej ja­ko­ści.
Proponujemy ekra­ny do­ty­ko­we z apli­ka­cjami oraz pi­ra­mi­dy ho­lo­gra­ficz­ne, ide­al­ne do spo­so­bu na ekspo­zy­cję lo­go­ty­pów, pro­duk­tów i innych obrazów do­sto­so­wa­nymi do potrzeb klienta.
Dobieramy za­rów­no sprzęt mul­ti­me­dial­ny jak i kon­cep­cję wi­zu­al­ną do spe­cy­fi­ki i kli­ma­tu ca­łe­go wy­da­rze­nia dbając o in­no­wa­cyj­ność projektu i jego niepowtarzalny charakter.

Tłumaczenia symultaniczne

Oferujemy najnowszy sprzęt do obsługi tłumaczeń symultanicznych: kabiny symultaniczne oraz odbiorniki do tłumaczeń symultanicznych renomowanych firm takich jak PHILIPS I BOSCH.

Scena

Oferujemy sceny o dowolnej konfiguracji i wielkości. Układ i wielkość konstrukcji zawsze dostosowany jest do potrzeb artysty i klienta oraz spełniają wymogi wytycznych riderów technicznych. Sceny posiadają czarne siatki boczne, barierki oraz schody a konstrukcje są bezpieczne, spełniają wymogi artystów polskich i zagranicznych oraz posiadają niezbędne atesty.

Scenografia

Oferujemy rozwiązania w zakresie scenografii i aranżacji przestrzeni ,które sprostają Państwa oczekiwaniom i wymaganiom pozostając na długo w pamięci uczestników wydarzenia. W naszej ofercie znajduje się: projektowanie i produkcja scenografii, scenografia sceniczna i multimedialna